OUDIT & REKENINGKUNDE

Oudit en rekeningkunde vorm die ruggraat van die dienste wat deur 'n rekenmeestersfirma gelewer word. By ASL dra ons sorg dat hierdie basiese komponente van ons diens voldoen aan die hoë standaarde wat vereis word op dié krities belangrike terrein van finansiële beheer en aanspreeklikheid.

Ons is trots op die wyse waarop ons hoë tegniese en vaardigheidsvlakke handhaaf en op ons stelsel van kwaliteitskontrole, wat verseker dat u by ASL in goeie hande is.
ADVIESDIENSTE

Ons is geesdriftig oor elke kliënt se besigheid en die potensiaal wat daarin opgesluit mag wees. Daarom wil ons aan ons kliënte die gereedskap en ondersteuning gee wat toekomstige prestasie kan beïnvloed.

ASL Advisory is 'n gespesialiseerde eenheid van die maatskappy wat aan kliënte in 'n verskeidenheid industrieë, omvattende, vaste en betroubare besigheidsadvies- en verwante dienste lewer en hulle ondersteun met groeistrategieë wat 'n mededingingsvoordeel kan meebring.
ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Heelwat van die werk wat nodig is om 'n besigheid doeltreffend en ooreenkomstig wetlike vereistes te bedryf, is van 'n herhalende, administratiewe aard en vereis hulpbronne wat meer produktief aangewend kan word.

ASL beskik oor bedrewe en ervare personeel wat die take kan onderneem wat verband hou met betaallysadministrasie, maatskappysekretariële dienste en die nakoming van wetsvereistes wat reëlmatig personeeltyd en ander hulpbronne in beslag neem.
TRUSTDIENSTE

Die ingewikkeldheid van finansiële beplanning, vootdurende wetwysigings en die toenemende druk op persoonlike finansies, vereis dat behoorlIke boedelbeplanning gedoen word.

ASL lewer 'n omvattende konsultasiediens wat verseker dat 'n boedelplan voldoen aan alle wetlike en persoonlike vereistes. Ons is ook bedrewe met die opstel en hersiening van testamente, die registrasie van familietrusts en die administrasie van bestorwe boedels.
About.png MEER OOR ONS

Soek u 'n maatskappy wat nie alleen waarde heg aan menseverhoudinge, kliëntevertroue, doeltreffende kommunikasie en lojaliteit nie maar wat ook die volledige spektrum rekeningkundige-, oudit- en verwante dienste bied? U hoef nie verder te soek nie. Met 18 jaar se ervaring agter die rug weet ASL wat u nodig het om welslae te behaal.
ASL het 'n ryk geskiedenis wat terug strek tot 1998 en wat vertoon hoe 'n rekenmeestersfirma ontwikkel het tot 'n bekroonde maatskappy wat met elke tree van die pad sy visier hoër stel. Ons is ingenome met die keuses wat ons gemaak het en wat ons in staat gestel het om te groei tot 'n maatskappy wat aan u die diens kan bied wat u verdien.
People.png ONTMOET ONS SPAN

Dit is een saak om kundige advies te belowe maar om hierdie belofte ten uitvoer te bring is glad 'n ander saak. ASL besef dat selfs die beste span wat 'n mens jou kan voorstel slegs so sterk as hul swakste skakel is. Daarom is ons trots dat ons die beste moontlike span saamgestel het om diens van voortreflike gehalte te lewer.

Die ASL-span is 'n samevoeging van die noodsaaklike eienskappe wat vereis word om u die sorgsame kwaiteitsdiens te bied wat u verdien. Ons span verteenwoordig betroubaarheid, eerlikheid, lojaliteit, toewyding en bekwaamheid. Die ASL-span beskik dus oor elke eienskap wat u sou verwag van 'n span wat in staat is om sy visier hoër stel.
Blog.png BLOG

ASL se Blog is ontwerp om ons kliënte van nuttige advies te bedien en vir hulle insig te gee in, en 'n begrip te gee van, industrie-spesifieke nuus, wetgewing en gebeure. Ons poog om lesers te bemagtig met inhoudryke inligting en 'n waardevolle perspektief op ons beroep as geoktrooieerde rekenmeesters en ouditeure. In ons Blog fokus ons op 'n verskeidenheid onderwerpe wat nie alleen ons dienste en interne nuus dek nie maar ook aandag skenk aan sake soos belasting, finansiële bestuur, besigheidsbestuur, testamente en ander sake.

Ons nooi u vriendelik uit om ons toegewyde Blog te lees en te geniet. Onthou dat ons deur altyd oopstaan om navrae te beantwoord.
Insig in ASL
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup