Junior Assosiaat
ASL Advisory, as deel van die Aucamp Scholtz Lubbe groep van entiteite, ‘n gevestigde en vooraanstaande ouditeurs- en rekenmeestersfirma in Somerset-Wes, benodig ‘n toepaslik gekwalifiseerde en ervare persoon vir die uitdagende pos van

JUNIOR ASSOSIAAT

Aanstelling in hierdie verantwoordelike pos verg minstens voltooide klerkskap by ‘n gevestigde regsfirma, alternatiewelik by ‘n professionele firma in ‘n soortgelyke omgewing, asook ‘n toepaslike LLB graad, met ‘n sterk aanvoeling vir kommersiële transaksies en belastingaangeleenthede.

Die sleutelverantwoordelikhede behels betrokkenheid by kommersiële transaksies, hetsy deur te konsulteer tydens aanvanklike onderhandelinge en/of die strukturering van transaksies, die opstel van ooreenkomste, of instruksies te gee vir die opstel daarvan, te adviseer rakende die belastinggevolge van ‘n voorgenome transaksie, of die implementering en uitvoering van hierdie transaksies. Verdere verantwoordelikhede sal ook insluit om te adviseer op grond van die Maatskappywet en ander relevante wetgewing in die bedryf.

Die ideale kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

  • 1. Voltooide klerkskap as kandidaat prokureur;
  • 2. Ondervinding en goeie kennis van relevante wetgewing;
  • 3. Ondervinding en goeie kennis van die opstel van kommersiële ooreenkomste;
  • 4. Bewese ervaring in konsultasies met en die bestuur van kliënteverhoudinge;
  • 5. Taalvaardigheid in Afrikaans en Engels;
  • 6. Rekenaarvaardigheid in Microsoft Office;
  • 7. ‘n Geldige rybewys en eie voertuig.

‘n LLM graad in belasting, of diploma in belasting sal tot die kandidaat se voordeel wees.

Die ideale kandidaat is voorts ‘n uitstekende kommunikeerder met goeie mondelingse- en geskrewe taalvaardigheid wat met selfvertroue kliëntediens van hoogstaande gehalte kan lewer. Moet beskik oor goeie leierseienskappe, basiese syfervaardighede en sterk interpersoonlike- en bestuursvaardighede. Die vermoë om selfstandig en pro-aktief te werk is ‘n voorvereiste.

Rig ‘n bondige CV (maksimum drie bladsye) met ’n aanduiding van u salarisverwagting aan Megan Marais by hr@asl.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 1 Julie 2016.

Neem asseblief kennis dat aansoeke sonder ‘n aanduiding van die verwagte salaris nie oorweeg sal word nie.

Indien u aan die keuringsvereistes voldoen, sal ons u binne 14 dae ná die sluitingsdatum kontak.
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup