Ouditbestuurder
Aanstelling in hierdie verantwoordelike pos verg minstens voltooide SAIGR-klerkskap en ‘n GR (SA)-kwalifikasie met bewese bestuurservaring.

Die sleutelverantwoordelikhede behels:

• Die bestuur van ‘n kliënteportefeulje wat bestaan uit ‘n wye verskeidenheid klein- tot mediumgrootkliënte wat insluit individue, trusts, beslote korporasies, privaatmaatskappye en organisasies sonder winsoogmerk.
• Die bestuur van oudits en verwante dienste, sowel as die lewering van ‘n ondersteunende funksie aan direkteure van die firma, die nakom van statutêre verpligtinge, asook die gevolglike navraehantering.
• Lewering van kwaliteitwerk deur die handhawing van oudit- en rekeningkundige standaarde.
• Bestuur en ontwikkeling van ouditpersoneel in groepsverband deur die nodige toesig oor beplanning van oudits, monitering en evaluering van die span se vordering, en verskaffing van die nodige opleiding.

Die ideale kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

1. Voltooide SAIGR-klerkskap en ‘n GR (SA) kwalifikasie;
2. Ten minste twee jaar na-klerkskap ervaring;
3. Ondervinding en goeie kennis van IFRS, IFRS vir SME’s, BTW-, Inkomstebelasting- en Maatskappywet;
4. Bewese ervaring in die bestuur van kliënteportefeuljes en personeel;
5. Taalvaardigheid in Afrikaans en Engels;
6. Rekenaarvaardigheid in MS Office, Outlook, e-filing en CaseWare;
7. 'n Geldige rybewys en eie voertuig.

Die ideale kandidaat is voorts ‘n uitstekende kommunikeerder met goeie mondelinge- en geskrewe taalvaardigheid wat met selfvertroue kliëntediens van hoogstaande gehalte kan lewer. Moet beskik oor goeie leierseienskappe en sterk interpersoonlike-, analitiese- en bestuursvaardighede. Die vermoë om selfstandig en proaktief te werk is ‘n voorvereiste.

Rig ‘n bondige CV (maksimum drie bladsye) met ’n aanduiding van u salarisverwagting aan Jana Burger by hr@asl.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 8 Januarie 2016.

Neem asseblief kennis dat aansoeke sonder ‘n aanduiding van die verwagte salaris nie oorweeg sal word nie. Indien u aan die keuringsvereistes voldoen, sal ons u binne 14 dae ná die sluitingsdatum kontak.

Apply Here
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup