Dienste
1. OUDIT & REKENINGKUNDE
Die Maatskappywet vereis dat behoorlik sorg gedra word met die opstel van state en met die uitvoer van 'n oudit. Met elke stap hou ons voor oë dat akkuraatheid van kernbelang is om te verseker dat die eindprodukte van ons werk voldoen aan wetsvereistes en klop met internasionaal-aanvaarde goeie praktyk.
2. ADVIESDIENSTE
ASL Advisory lewer dienste wat voorsien in die behoefte aan kundige en betroubare advies en ondersteuning met die hantering van besondere aangeleenthede van 'n besigheids-, strategiese- en transaksionele aard, aan kliënte in verskeie bedrywe.
3. ONDERSTEUNINGSDIENSTE
Ons ondersteuningsdienste dek drie areas van besigheidsbedrywigheid wat nie direk verwant is aan die bereiking van besigheidsdoelwitte nie maar wat nogtans noodsaaklik is vir operasionele doeleindes en om aan wetsvereistes te voldoen.
4. TRUSTDIENSTE
Vrae oor die toekoms van u familie, u besigheid, en hoe daar met u bates gehandel moet word wanneer u te sterwe kom, moet by die vroegste moontlike geleentheid beantwoord word. Versuim om bevredigende antwoorde te vind en te beplan vir die uitvoering van u wense, kan ernstige en selfs rampspoedige gevolge hê.
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup